TERAPI

Vi vil alle i perioder opleve, at livet føles svært og kan byde på store personlige udfordringer:
Sygdom, angst, depression, stress og udbrændthed eller voldsomme oplevelser, der kan sætte sig i kroppen som traumer.

pastedGraphic.png

Når vi oplever den form for modstand, kan det være svært at være i sig selv og med sig selv og deltage i hverdagslivet med arbejde, uddannelse og familieliv.
Jeg tilbyder terapi og livsvejledning med fokus på at etablere nye livsvaner, at finde en måde at være i livet på, som leder dig på vej til glæde og tilfredshed.
Jeg arbejder med en kombination af samtale- og kropsterapi, hvor vi gennem samtale finder frem til de steder i kroppen, hvor de svære følelser bor. Hvor og hvordan registreres smerten? Hvordan sanses angsten? Hvor mærker du frustration og afmagt?
Jeg inddrager kropsterapeutiske elementer i form af øvelser, massage og berøring, så du nemmere kan mærke og sanse din krop og føler dig hjemme i den.
Kropsterapien kan medvirke til at løsne op for traumer og spændinger, og hjælper dig til at få  erfaring med at finde ro og hvile i kroppen.
Terapi er for dig, der udfordres af en konkret problemstilling som for eksempel angst, depression eller udbrændthed.
Livsvejledning er for dig, der står ved en korsvej i dit liv og ønsker sparring til at tage de næste skridt.
Der afsættes en time pr. session. Første gang 1,5 time. Til denne session udarbejder vi i fællesskab en plan og aftale for det videre forløb.
Pris: Kr. 850,- pr. time