REFERENCER

 
At Work

Hanne har været tilknyttet At Work Skolen som underviser i 11 år. Hanne har primært undervist på uddannelsen til Mindfulness instruktør samt i kortere perioder i børn og mindfulness samt psykologi for zoneterapeut elever. Hanne har derfor mødt et bredt udvalg af kursister og hun har været særdeles vellidt af både kursister og kolleger. Hun har været engageret og sikret en undervisning af højeste kvalitet.

Hanne har udvist stort overskud såvel fagligt som menneskeligt, og det har været en sand glæde at have hende som en del af underviserteamet.

Camilla Hilbrands, CEO At Work

 
Søholm Hospice
På en arbejdsplads som vores, hvor der er stor udveksling og mange ord og samtaler, har det været anderledes, meningsfuldt og givende at være sammen i stille nærvær, og Hanne skaber med sin ro, sine oplæg og gode stemmeføring en meget fin ramme for et fællesskab i stilhed og eftertanke.
Kirsten Dalager Buur, Hospitalspræst ved Århus Universitetshospital
Tage Hansensgade 2, 8000 Århus C
__________
Udviklingscentret LB
Hanne var min underviser på kurset til mindfulness instruktør. Jeg oplevede Hanne som en yderst kompetent og faglig velfunderet underviser. Hun er super inspirerende, og i stand til at møde os forskellige kursister præcis hvor vi er. Hanne arbejder struktureret, samtidig med at vi alle føler os mødt.
En underviser som jeg meget gerne møder igen.
Lene Berthelsen
__________
Bjedstrup Skole og Børnehus
Bjedstrup børnehave har oplevet Hanne som en yderst kompetent formidler af både teori og praksis. Hanne udstråler ro og nærvær og har været god til at tilpasse undervisningen til vores virkelighed og behov.
Mange input og ideer udvikler sig stille og roligt videre i vores børnehave til gavn for både børn og voksne.
Else Sørensen, Institutionsleder
__________
Grindsted Erhvervsgymnasium
Som underviser for mig
Hanne er en fantastisk mindfulnessunderviser med en masse erfaring, som kommer os kursister til godt. Hun ved hvad hun har med at gøre og i hendes hænder er man tryg og lærer en masse. Hun guider én på vej og man kan altid få hjælp og svar på eventuelle spørgsmål. En underviser i en klasse for sig.
Som underviser på skolen
Hanne var på Erhvervsgymnasiet Grindsted for at give vore HHx-elever indsigt i mindfulness i forbindelse med faget ”Sundhed og motion”. Vi havde et fantastisk modul hvor samtlige 110 elever fik en intro til mindfulness og bagefter lavede vi øvelser sammen. Alle elever blev aktiveret og det var en succesoplevelse.
Christel Lauridsen, Sejs
__________
Ældresagen Århus Midtby:
Mit første møde med mindfulness var på Folkeunuversitetet, hvor vi var 120 personer. Det vakte min nysgerrighed og jeg har senere deltaget i flere kurser hos Hanne Ravn, hvor vi er 10-12 personer, det giver virkelig noget, når man ikke er flere på holdet. På det første kursus var der en kvinde som var ansat på et plejehjem, hvor hun havde store problemer med lederen, men efter flere lektioner fortalte hun , at hun via de værktøjer Hanne Ravn havde givet hende havde lært at tackle problemerne. På vores sidste møde lærte vi, hvordan man skal leve i nuet i naturen, og jeg må sige at på min cykeltur i dag nød jeg både fuglesang og de smukke mælkebøttemarker.
Jeg vil fortsat dyrke mindfulness og kan stærkt anbefale det  til andre  både unge og ældre.
Nete Villsen 85 år – Ældresagen Århus
_____________
Jeg blev enke for 2 år siden. Det har været svært at vænne sig til at blive alene. Jeg er heldig med at have mange gode venner og heriblandt en veninde, som foreslog, at jeg skulle komme med til mindfulness i Ældresagen.
Det er noget af det bedste jeg har gjort for mig selv. At møde Hanne Inden jeg startede på kurset, havde jeg svært ved at falde i søvn om aftenen og vågnede meget tidligt. Havde mange tanker, der hele tiden forstyrrede mig og gjorde mig trist og opgivende. Tænk efter sådan 6 uger så kan jeg nu sove om natten. Igennem Hannes professionelle undervisning og værdifulde vejledning har jeg lært, hvordan jeg nemmere kan slippe alle de triste tanker. De er ikke væk, men det påvirker mig ikke så meget som tidligere
Martha Jensen 82år – Ældresagen, Århus
____________
Jeg har med stor tilfredshed deltaget i et  mindfulness forløb på 4 gange i Ældresagen i Aarhus.
Min motivation for at deltage var, at bekymringer og spekulationer fyldte for meget i mit liv.
Efter at have fulgt kurset, har jeg forstået vigtigheden af, at være bevidst om hvad jeg retter min opmærksom mod. Jeg har nu lært at fokusere på nuet dvs. det som er lige nu og dermed være mere nærværende, som jeg tror vil føre til mere livsglæde.
På kurset blev det pointeret, at det er den daglige praksis, som er afgørende for succes på lang sigt, så jeg vil fremover forsøge at få mindfulness ind i min hverdag og dermed gøre brug af de formelle øvelser samt være nærværende i de praktiske gøremål i hverdagen.
Jeg har fået øjnene op for noget frugtbart, som jeg er overbevist om vil give mig øget livskvalitet, og som med fastholdelse af praksisdelen vil gøre mig bedre rustet til at møde psykiske og fysiske udfordringer i fremtiden.
Bent Pedersen, Ældresagen Århus
__________
Kursist
Jeg har fulgt Hannes forskellige mindfulness hold over en periode på godt to et halvt år. Grunden til jeg startede var, at jeg var ramt af stress efter en traume hændelse på mit arbejde, samt at jeg generelt i mit arbejde i jobcenter regi oplever en del hverdags stress. Jeg havde ingen kendskab til mindfulness ved opstart, men var blevet det anbefalet.
Mit liv har forandret sig markant efter at have fulgt Hannes hold. Et er, at det er blevet en livsstil, at tænke mindfult, noget andet er, at jeg mærker en markant nedsættelse af de stres og traume symptomer, jeg førhen var mærket af. Heriblandt bedre koncentration, emotionel stabilitet, lavere puls og generelt et større velvære, med markant flere positive tanker.
Hanne skaber en ro og et nærvær i sin undervisning der medfører et kreativt og udviklende læringsrum. Jeg har oplevet stor faglig kompetence og at hun er inspirerende i sin måde at indføre de forskellige øvelser på, samt teorien bag. Omfanget af de forskellige kursus og workshops udbud muliggør progression i egen udvikling. Jeg har fulgt forskellige hold med forskellige indgangsvinkler og på den måde oplevet en fortsat udvikling og udfordret mig selv på forskellige niveauer.
Anne Stadager
____________
Nordfyns Kommune
Jeg blev anbefalet at deltage i mindfuldnes af vores trivselskonsulent i kommunen. Årsagen var at jeg havde helt glemt at være mig. Jeg har igennem ca. 20 gået og ydet omsorg for de ældre pårørende der har været i min familie. I perioden mere end godt har været. I en periode havde jeg også pleje orlov.
Dette gav sig udslag i at jeg ikke kunne finde ud af at være mig, da jeg for et år siden skulle begynde et nyt kapitel i mit liv. Grunden var at jeg tog afsked med vores alles FARMOR som jeg har kendt igennem 40 år. Jeg blev urolig, utryg, kunne ikke finde ro i min krop. Dette gav udslag i at mine tiks blev værre og værre. Jeg måtte tit melde mig syg på arbejde ,da jeg ikke havde det overskud der skulle til for at udføre mit arbejde.
Jeg var meget spændt på om dette mindfuldnes kunne gavne mig, men jeg mødt meget positivt op. Jeg skal lige love for at efter første lektion gav det mig mere ro i kroppen. Dette blev lige så stille og roligt bedre og bedre gang for gang.
Efter de 8 lektioner har jeg fået så dejlig i ro i min krop som jeg ikke har haft i mange år. Mine tiks er næsten væk.
Jeg bruger mindfuldnes hver dag. Bowspring yoga er jeg bare blevet bidt af, det giver mig så meget.
Det har været en kæmpe rejse jeg har været i gennem, som jeg ikke kunne have gjort uden Senay og Hannes hjælp.
Sonja Madsen
__________
Hedeselskabet
Vi har ca. 10 arrangementer om året for vores medlemmer, som består fagfolk, beslutningstagere, studerende og andre med interesse for natur, miljø og energi.
Sammen med Hanne Ravn prøvede vi i år en hel ny og anderledes type arrangement med ”Natur og mindfulness på heden”, hvor vi forenede mindfulness med at være i naturen.
Arrangementet var fuldt booket, og deltagerne fik en inspirerende, mindful aften. Tusind tak til Hanne, som i den smukke natur på Kongenshus Hede guidede os så elegant og fik os til at åbne vores sanser, finde roen og nærværet i og med naturen.
Vibeke Højen, Projektleder
_____________

Kursist på Nærværets Kunst, Århus
Mindfullness er for mig blevet et trygt sted at falde til ro og blive fokuseret på  nuet. Jeg oplever at jeg hviler mere i mig selv og jeg kan i højere grad mærke i hverdagen, hvad der er dårligt og godt for mig.
Mindfullness har bidraget til at jeg har mere kraft til at stå fast og ikke så nemt mister fodfæstet, når livet ind imellem byder på udfordringer.
Viv Villsen
Depressionsforeningens sommerkursus, Nordfyns Højskole
Hanne er en rar og vidende. Hun guider dejligt og roligt én igennem meditationer og forklarer, hvad der sker i krop og hjerne.
Gitte
På trods af et kort og komprimeret kursus med Hanne, fik jeg meget ud af undervisningen. Både teoretisk viden og forståelse om mig selv og hjernen, og gode, jordnære mindfullness øvelser, som jeg kan bruge i min hverdag.
Katrine Sejersen