MINDFULNESS OG NATUR

Personlig udvikling handler om at få et dybere kendskab til dine iboende kvaliteter og ressourcer. Det åbner din bevidsthed for nye muligheder og giver dig mod og lyst til at afsøge andre måder at leve dit liv på.

Mindfulness og ophold i naturen er en værdifuld indgang til personlig udvikling, og jeg inddrager derfor både mindfulness og at være i naturen som metoder til at få et dybere kendskab til sig selv og til regulering af nervesystemet.
Mindfulness handler om at være opmærksomt til stede i sit liv. At være til stede fra det ene øjeblik til det næste med det, der opstår. Uden at vurdere eller bedømme de ting, som sindet registrerer.
Regelmæssig udøvelse af mindfulness er en måde at være i livet på, som med afsæt i venlighed og medfølelse styrker din evne til at være i kontakt med tanker, følelser og kropsfornemmelser – behagelige såvel som ubehagelige – uden at skulle vurdere, bedømme eller ændre på dem.
Du udvikler evnen til bevidst at iagttage sindet, så det ikke styrer dig og du bliver bedre i stand til at vælge, hvordan du vil opleve det, der sker i dig og omkring dig.
Undersøgelser viser, at regelmæssig mindfulness træning virker stressreducerende. Det har en regulerende virkning på hjernens aktivitet, immunsystemet, hormonsystemet, fordøjelsen og emotionelle tilstande som for eksempel angst, vrede og sorg. Erfaring viser, at de mennesker, der har praktiseret mindfulness over længere tid, i større grad  kan stabilisere deres følelsesliv og føle mere tilfredshed og glæde i livet. Vi udvider vores erfaring med, hvordan vi opfatter det, vi registrerer af sanseindtryk, tanker og følelser og kan nemmere hvile i den erkendelse af, at alt hele tiden er i forandring.
Det samme erfarer vi, når vi er udendørs; vi sanser, hvor levende og foranderlig naturen er. Det styrker stabiliteten og visheden om, at vi med sindsro kan gå med de forandringer, der også hele tiden sker i os mennesker.
Naturen kan lige som mindfulness minde os om at være lige her og nu. Lytte til fuglene, se på blomsterne, føle på træernes bark, mærke regnens dråber og sanse solen. Naturen er ikke interesseret i, om det vi sanser er godt eller mindre godt. Den er ikke optaget af, om vi er rigtige eller forkerte. Den er der bare.
Mindfulness baseret stress reduktion – MBSR – er et interventions program udviklet af Jon Kabat-Zinn ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, i USA. Gennem et MBSR program trænes der intensivt i mindfulness, hvor det almene helbred forbedres og livskvaliteten øges med særlig fokus på håndtering af symptomer på stress, angst og depression hos både syge og raske personer.  I programmet anvendes meditationsteknikker og enkle yoga øvelser, som er tilpasset mennesker i en vestlig kultur.
I modsætning til mange af de andre tilgængelige tilbud om mindfulness kurser, workshops og foredrag, så er MBSR programmet underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning.
“Grundlæggende arbejder alle meditationer med bevidsthed. Essensen af meditation er at erkende og forblive i bevidstheden. Mister vi bevidstheden, så mediterer vi ikke. Bevidsthed her som en krystal eller et spejl, der reflekterer forskellige farver og vinkler: former, lyde og følelser er forskellige aspekter af bevidsthed og eksisterer som en den af bevidstheden” Yongey Mingyur Rinpoche.
Læs mere om, hvilke kurser jeg tilbyder her