MINDFULNESS - ONLINE KURSUS 2024

Har du brug for og lyst til at praktisere mindfulness sammen med andre online?
Du skal blot tilmelde dig på nedenstående mail og indbetale beløbet, så får du tilsendt et link, så du kan være med.
Intentionen med mindfulness kurset er at træne nærvær og derigennem give omsorg til dig selv, stabilisere nervesystemet og bevare retning og optimisme i en tid, der endnu engang har udfordret os alle. Vi bliver prøvet på vores tålmodighed, har et ønske om sikkerhed og tryghed og længes måske efter samvær med familie, venner og kolleger.
Med online undervisning i mindfulness , får vi på trods af afstand mulighed for at meditere sammen med andre. Selvom vi sidder foran en skærm – eller blot lytter til guidningen, opbygges en relation og samhørighed. Vi er i hver vores stue og kan få kropslig og sanselig erfaring med, at vi hører sammen og indånder af den samme luft.
Selv med en praksis på 5 kvarter, som disse kursusgange omfatter, kan distraktioner minimeres og vi har nemmere ved at mærke vores krop og opdage, hvad der fylder i vore tanker og sind.
Vores opfattelse af sanseindtryk intensiveres, og vi kan f.eks. opleve dufte, smage og visuelle indtryk med større nærvær.
Mindfulness praksis vil også tydeliggøre, hvad der trækker os væk fra nuet, og vi vil med større opmærksomhed og bevidsthed kunne arbejde med disse udfordringer.
Tidspunkt:
Onsdage kl. 17.30-18.45. Den 21.2., 28.2., 6.3., 13.3., 20.3., 27.3., 3.4. og 10.4. 2024
 
Tilmelding:
Sker på mail@hanneravn.dk
samt ved at indbetale kursusbeløbet.
Pris og betaling:
Kr. 125,- pr. gang. For hele forløbet kr. 900,-.
Beløbet indbetales til konto:
6180 4500867995.
Underviser:
Hanne Ravn. MBSR mindfulness lærer og psykoterapeut.
www.hanneravn.dk