DET DYBE ÅNDEDRÆT

En åndedrætspraksis, hvor intensionen er at komme tættere på sansningen af åndedrættet i hele
kroppen. Vi indleder meditationen med en kort kropsscanning, som danner anker for at hvile med
opmærksomheden ved åndedrættet. Vi trækker vejret hele tiden, men er ofte ikke bevidste om
det og hvordan det påvirker både kroppen og sindet. At praktisere denne meditation er en støtte til at
blive mere fortrolig med, hvordan din krops åndedræt udfolder sig samtidig med at muskler og bindevæv
smidiggøres. Meditationen kan laves siddende, liggende eller stående og den varer 22 minutter.