Åndedræt og centrering

Centrering handler om at være i balance – være centreret både i kroppen og sindet. Når vi oplever
at være centreret, er det nemmere at være til stede i mødet med andre mennesker og verden. Vi
får en dybere kontakt til en mere autentisk side i os selv.
At være opmærksom på åndedrættet kan understøtte vores centrering og i denne meditation
bliver du guidet i at være i kontakt med åndedrættet og derigennem opbygge en dybere
centrering. Meditationen varer 10 minutter.