8 ugers MBSR mindfulness kursus samt en hel dag med træning og integration af øvelserne

8 ugers kursus samt en hel dag med træning og integration af øvelserne.
Der er videnskabelig dokumentation for, at vi kan styrke vores mentale sundhed i lighed med at vi styrker vores fysiske sundhed. Igennem mindfulness meditation, afspænding og enkle yogaøvelser kan vi få afhjulpet fysiske spændinger og smerter, mindske tendens til depression og angst, forbedre blodcirkulationen og få en bedre nattesøvn.
Den primære fordel kommer dog ved ændringen af den måde vi opfatter og reagerer på smerter, vanskelige tanker og følelser. Vores tanker omkring det er ofte negative, da de kan udspringe bekymring og frygt. Tanker som: ”Hvornår holder det op?” ” Jeg kan ikke længere klare det”, ”Mit liv er ødelagt; det bliver aldrig som før” kan have en tendens til at forværre tilstanden.
Igennem meditation bliver vi istand til at adskille vores tanker fra fysiske- og følelsesmæssige fornemmelser til at registrere, at de er der, velvidende at de før eller siden forandrer sig. Vores opfattelse af smerte og lidelse kan på den måde ændres. Det giver os får mulighed for at rette energien mod noget, der bidrager til øget livskvalitet, fremfor at bruge den på bekymring, vrede og tanker om fortid og fremtid.
Et MBSR mindfulness kursus strækker sig over 8 uger med en ugentlig session på 2,5 timer samt en hel fordybelsesdag hen mod slutningen af forløbet. Det vil typisk være mellem 6. og 7. kursusgang. For at få det fulde udbytte af programmet skal man være indstillet på at afsætte tid til at arbejde med øvelserne derhjemme.
Det er afgørende, at du på forhånd indstiller dig på, at det i lighed med andre sundhedsfremmende programmer kræver din aktive deltagelse.
At meditere og lave øvelser kræver en aktiv beslutning og handling.
Undervejs i forløbet vil du måske komme i kontakt med tanker, vaner og følelser, som du helst ville være foruden. Ved at erkende det og ikke betragte det som værende forkert, er der mulighed for at det forandrer sig.
Det kræver ikke erfaring med meditation at deltage, og man behøver ikke at kunne lide at meditere. Det er blot at sætte sig og øve sig igen og igen; gevinsten kan tillige være, at du får en større tilfredshed og glæde i livet og øvelserne kan bruges aktivt i hverdagen resten af livet.
På hver session guides der i mindfulness teknikker såsom åndedrætsøvelser, kropsscanning og øvelser til at håndtere tanker og følelser. Træningen suppleres med undervisning i stress fysiologi, psykologi og kommunikation.

I foråret 2024 udbydes ingen kurser. Der kommer datoer til efterårets hold.