MBSR Mindfulness meditation

Personlig udvikling handler om at få et dybere kendskab til dine iboende kvaliteter og ressourcer. Det åbner din bevidsthed for nye muligheder og giver dig mod og lyst til at afsøge andre måder at leve dit liv på.

Mindfulness meditation er en værdifuld indgang til personlig udvikling og jeg bruger derfor mindfulness meditation som en integreret del af mit arbejde.

Mindfulness handler om at være opmærksomt til stede i sit liv. At være til stede fra det ene øjeblik til det næste med det, der opstår. Uden at vurdere eller bedømme de ting, som sindet registrerer.

Regelmæssig udøvelse af mindfulness meditation er en måde at være i livet på, som med afsæt i venlighed og medfølelse styrker din evne til at være i kontakt med tanker, følelser og kropsfornemmelser – behagelige såvel som ubehagelige – uden at skulle vurdere, bedømme eller ændre på dem.

Du udvikler evnen til bevidst at styre sindet, så det ikke styrer dig og du bliver bedre i stand til at vælge, hvordan du vil opleve det, der sker i dig og omkring dig.

Undersøgelser viser, at regelmæssig mindfulness meditations træning virker stressreducerende. Det har en regulerende virkning på hjernens aktivitet, immunsystemet, hormonsystemet, fordøjelsen og emotionelle tilstande som for eksempel angst, vrede og sorg. Erfaring viser, at de mennesker, der har praktiseret mindfulness meditation over længere tid nemmere kan stabilisere deres følelsesliv og føler mere tilfredshed og glæde i livet.

Mindfulness baseret stress reduktion – MBSR – er et interventions program udviklet af Jon Kabat-Zinn ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, i USA. Gennem et MBSR program trænes der intensivt i mindfulness, hvor det almene helbred forbedres og livskvaliteten øges med særlig fokus på håndtering af symptomer på stress, angst og depression hos både syge og raske personer.  I programmet anvendes meditationsteknikker og enkle yoga øvelser, som er tilpasset mennesker i en vestlig kultur.

I modsætning til mange af de andre tilgængelige tilbud om mindfulness kurser, workshops og foredrag, så er MBSR programmet underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning.

Læs mere om, hvilke kurser jeg tilbyder her