Stilheds dag 5. december 2021 på Himmelbjerggården

Stilhedsdag d. 5. december på Himmelbjerggården

 

Som en måde at give dig selv omsorg eller som en forfriskning i forhold til praksis med mindfulness, får du hermed muligheden for at deltage på MBSR mindfulness stilheds dagen.

Intentionen med stilheds dagen er at skrue ned for hverdagens distraktioner (computer, smartphone, tv, smalltalk etc) og i stedet træne nærværet gennem meditativ praksis.

Når distraktioner minimeres, har vi nemmere ved at mærke vores krop og opdage sindets tendenser. Vores andre sanser intensiveres, og vi kan opleve dufte, smage og visuelle indtryk med større nærvær. Stilheden vil også tydeliggøre, hvad der trækker os væk fra nuet, og vi vil med større opmærksomhed og bevidsthed kunne arbejde med disse udfordringer. Stilheden kan med andre ord give os en slags opvågnen både til nuet og til egne mønstre og tendenser.

Tidspunkt:                               

Søndag d. 5. december  kl. 9.30-16. 2021

Sted:                                          

Hovedbygningen på Himmelbjerggården,   Himmelbjergvej 11, 8680 Ry

Tilmelding og yderligere oplysninger:

Send mig en mail på mail@hanneravn.dk, ring eller send mig en SMS på tlf. 4283 2116.

Du er først sikret en plads, når kursusbeløbet er indbetalt. Ved afbud efter d. 28. november tilbagebetales kursusbeløbet ikke.

Pris og betaling:                   Kr. 650,-.

Tilmeldingsfrist:                  28 november 2021

I tilfælde af Corono nedlukning tilbage betales beløbet – dog fratrukket administrationsgebyr på kr. 100,-

Beløbet indbetales til konto: 6180 4500867995. 

PROGRAM:

Stilheds dagen indledes med en introduktion til dagens program samt en kort præsentation af deltagerne. Herefter bevæger vi os ind i “stilhedens rum” med en vekselvirkning mellem praksis med yoga, liggende bodyscan, gående og siddende meditationer. Alle øvelser bliver guidet, så du skal blot tillade dig, at afspænde tanker, krop og sind og lade dig blive ledt på vej til et mere stille sted i dig selv hele dagen igennem. Der bliver god tid om eftermiddagen til at afrunde stilheden og igen genoptage samtalens kunst med mulighed for at dele erfaringer fra dagen.

MEDBRING:

Tæppe, yogamåtte, sokker og varmt tøj (enkelte af de gående meditationer vil vi praktisere udendørs)

Frokostret til fælles frokostbord (mere om dette når kursusdagen nærmer sig).

Vi sørger for at passe på hinanden omkring Covid19. Vi overholder retningslinjerne med afstand, afspritning og antal forsamlede i lokalet.